Arbeitsgemeinschaft der Sozialwerke des Bundes

 

Bundeswehr-Sozialwerk e.V.
Sozialwerk der Bundesfinanzverwaltung e.V.
Ollenhauerstr. 2
53113 Bonn
Am Probsthof 78 a
53121 Bonn
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Internet:
0228 / 37737-222
0228 / 37737-444
BWSWBZ@bundeswehr.org
www.bundeswehr-sozialwerk.de
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Internet:
0228 / 303-13233
0228 / 303-99140
sozialwerk@zoll.bund.de
www.sozialwerk-bfv.de
Sozialwerk der Inneren Verwaltung
des Bundes e.V.

Sozialwerk der
Bundesverkehrsverwaltung e.V.
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden
Robert-Schuman-Platz 1
53175 Bonn
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Internet:
0611 / 75-2010
0611 / 75-3968
reservierung@sozialwerk.bund.de
www.sozialwerk.bund.de
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Internet:
0228 / 300-3342
0228 / 300-3349
sozialwerk@bmdv.bund.de
www.sozialwerk-bvv.de
Bundeskanzleramt
Sozialwerk des Bundeskanzleramts e.V.
Willy-Brandt-Str. 1
10557 Berlin